ارتباط با ما


هدف مجموعه کاشیکاری 24 همواره جلب رضایت مشتریان عزیز میباشد و همواره ارتباط و پشتیبانی موثر با مشتریان را یک اصل مهم قرار داده ایم و بر آن پایبندیم. شما مشتریان و کاربران گرامی از روش های ذکر شده در اینجا میتوانید با مادر ارتباط باشید.

برای ما پیام ارسال کنید